Diploma-uitreiking bij Die 2 Brüder von Venlo

Op dinsdag 9 mei ontvingen 13 medewerkers van Die 2 Brüder von Venlo hun MBO-diploma Verkoper niveau 2. Deze opleiding bestaat uit 3 kerntaken waarbij zowel theorie als praktijk aan bod komen. De opleiding wordt afgesloten met het maken- en presenteren van een werkstuk.

Vanaf maart 2016 zijn de deelnemers wekelijks op maandag van 15.00 - 21.00 uur naar school gegaan. Het merendeel van hen had al meer dan 20 jaar niet meer in de schoolbanken gezeten. De combinatie leren en werken was af en toe zwaar. De groep steunde elkaar echter door dik en dun. Hierdoor bleef iedereen gemotiveerd.
In de eindevaluatie van de medewerkers kwam naar voren dat, ondanks de impact die de opleiding op de mensen heeft gehad, ze deze als erg leerzaam en nuttig hebben ervaren. Ze hebben meer inzicht in hun eigen, maar ook in elkaars werk gekregen.
Het harde werken heeft uiteindelijk geresulteerd in het diploma. Dit werd dinsdag 9 mei op feestelijke wijze gevierd onder het genot van een drankje en een hapje.
Gilde-BT feliciteert de deelnemers van harte met het behaalde resultaat.